Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van de website [prehistorischeijzertijd.info] (de “Dienst”) die wordt geëxploiteerd door [Uw Bedrijfsnaam] (“ons”, “wij”, of “onze”).

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Dienst.

Inhoud

Onze Dienst stelt u in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Inhoud”) te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen en anderszins beschikbaar te stellen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u plaatst op of via de Dienst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en passendheid ervan.

Door Inhoud op of via de Dienst te plaatsen, verklaart en garandeert u dat:

  • de Inhoud van u is of dat u het recht hebt om deze te plaatsen;
  • de inhoud juist, actueel en niet misleidend is;
  • de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten;